Summoning and listening to life


maxresdefault

It happens even today in West Africa, in the nation of Burkina Faso. Here there is a tribe called the Dagara and they believe every mother dreams her child into being.

For the Dagara, the life of a child doesn’t begin the day they are born. Nor does it begin just after conception. Instead a child is “born” the day it first becomes a thought in the mind of its mother. Once a woman feels it’s time for her to have a child, she walks off by herself and finds a tree. Under its shade, she sits and waits, until she hears the song of her child. Soon as she’s heard it, she returns to her village and finds the man who will be the father of the child. She teaches him the song. And while they make love, together, they sing their child’s song, inviting it into this world.

After the woman becomes pregnant, the mother teaches her child’s song to all the other women of the village. On the day her child pushes out of her womb, all the women gather together and sing the child’s song, welcoming it into this world. As it grows up, whenever the child gets hurt, any villager can comfort the child by singing their song to them since each member of the tribe knows everyone’s song. Later, when the child is older and has done something worthy of praise, the tribe will sing the child’s song to him or her. And when they’re ready to undergo the rites of puberty, the tribe will gather and sing the child’s song. When a child becomes an adult, and they get married, the bride and groom’s songs are sung together as a way of linking their lives. Finally, at the end of their life, as the child prepares to die, the tribe gathers and sings the child’s song to him or her, for the last time.

It is also customary for pregnant women to go through a hearing ritual. The purpose of this hearing ritual is to listen to the incoming baby; to find out who it is; why it’s coming at this time; what it’s purpose is; what it likes or dislikes; and what the living can do to prepare space for this person. The child’s name is then given based on that information. Four weeks after the birth the naming for a baby girl takes place, and three weeks after the birth, a baby boy is named. In the Dagara tradition, you own your name up until the age of five. After the age of five, your name owns you. Your name is an energy; your name has a life force. It creates an umbrella under which you live. That is why it is important to hear the child before they giving him or her the name, because the name must match the purpose.

Excerpt from: Welcoming Spirit Home: Ancient African Teachings to Celebrate Children and Community New World Library ~ by Sobonfu Some

It is a very interesting tradition that goes in line with some of the writings of the Romanian author Scarlat Demetrescu, who in his 1944 book “On the secrets of Life and Universe” describes that when a spirit decides to come to physical life, as it descends to the inferior planes into the material, an astral music accompanies it to give it hope and courage. Maybe the Dagar young women are listening to this astral music.

Advertisements

zodiac shamanic


Desi ziceam in descrierea acestui blog (aici) ca nu este un blog despre astrologie, mi s-a parut interesant acest articol despre viziunea shamanica asupra semnelor zodiacale si interpretarea lor. Enjoy!

În timp ce în astrologie, nasterea este asociatã cu constelatiile, în Shamanism nasterea este relationatã cu un totem animal, cum ar fi: Lupul, Castorul, Soimul, Bufnita sau Somonul etc.

Shamanismul recunoaste influenta pe care o are energia acestor totemuri asupra modelului lãuntric dupã care este modelatã viata fizicã a fiecãrui individ. Ea indicã, de asemenea, nivelul de conectare cu natura si formele animale, ce ne învatã, ne ajutã si ne sprijinã pe timpul calatorieipe care o facem pe Pãmînt în cursul vietii si ne dã posibilitatea sã prosperãm si sã ne dezvoltãm în toate aspectele fiintei noastre totale.

Medicina Pãmîntului (ca si ramura a Shamanismului) ne furnizeazã indicii despre modul în care am fost clãditi ca personalitate, si tipul de provocãri si lectii de viatã care sînt cel mai probabil sã aparã, în scopul de a ne cultiva cele mai ascunse trãsãturi ale sinelul si, astfel, sã putem progresa în evolutia noastrã.

Asadar, Medicina Pãmîntului ne poate ajuta sã ne cunoastem mai în amãnunt si, prin intermediul acestei cunostinte, sã ajungem din locul unde ne aflãm în acest moment, în locul unde am dori sã fim.

Iatã o expunere succintã a caracteristicilor asociate cu fiecare din cele douãsprezece perioade de timp si animalele totem corespunzãtoare fiecãrei perioade.

21 martie – 19 aprilie SOIMUL

Timpul trezirii


Este nãscut într-un moment al ciclului anual cînd fortele adormite ale naturii izbucnesc, cãutînd noutatea vietii. Si el este entuziast, exuberant, sãrbãtorind, în permanentã, bucuria momentului, uitînd lesne trecutul si fiind putin preocupat de viitor. Bucuria sa rezidã în ceea ce se întîmplã acum!

Ca si animalului sãu totem, îi place sã exploreze noi locuri, sã aibã experiente noi, idei noi. Si, la fel cum soimul zboarã cãtre înãltimi, si lui îi place sã fie cu „capul în nori”, alergînd dupã aspiratii mãrete. Abordeazã fiecare provocare cu entuziasm, decolînd cu usurintã, dar neavînd puterea de a se mentine, dacã ceea ce cautã îl evitã sau nu poate fi obtinut cu rapiditate. O parte a scopului vietii pentru el este sã învete sã fie persistent si sã rãmînã destul de mult concentrat asupra unei situatii, astfel încît sã o aducã la un rezultat fructuos. Are nevoie sã studieze natura si sã învete de la ea: mai întîi este sãmînta, urmeazã apoi mugurul, rãdãcina, ramura, bobocul, floarea, fructul si iarãsi sãmînta – toate într-o însiruire corectã, survenind fiecare la timpul potrivit. Soimii sînt entuziasti – dispusi rapid sã îi impulsioneze si pe altii sã-i sprijine în realizarea ultimului lor proiect, însã la fel de rapizi în a-si pierde interesul, atunci cînd ceva nou le capteazã atentia. O imaginatie vie, combinatã cu un entuziasm contagios, produc o tendintã cãtre fantezie ce poate duce la luarea de decizii ce pot fi regretate mai tîrziu.

Natura sa de bazã este aceea a unui „zburãtor la mari înãltimi“ – energic si entuziast, însã de o impulsivitate care îl tenteazã sã facã judecãti de valoare precipitate si sã ia decizii lipsite de întelepciune. Marea provocare a vietii lor este sã îsi aducã aspiratiile cu picioarele pe pãmînt, iar aceasta necesitã o stãruintã continuã. Astfel, este foarte probabil ca situatiile ivite în viatã sã îi ofere în mod repetat ocazia de a-si diminua impulsivitatea si de a-si dezvolta atît rãbdarea, cît si smerenia.

Probleme de avut în atentie:

Sã descopere cã fericirea vine în urma împãrtãsirii, a dãruirii si cã pentru a fi o personalitate puternicã nu este necesar egoismul, ea putînd fi exprimatã pe deplin numai atunci cînd se gãseste în armonie cu ceilalti.

20 aprilie – 20 mai CASTORUL

Timpul cresterii

Data lui de nastere survine pe timpul perioadei de schimbãri dramatice petrecute în ciclul anual, cînd noua viata îsi formeazã rãdãcini spre a-si asigura stabilitatea. Cautã progresul vizibil – acel tip de progres care asigurã o fundatie fermã pe care sã se poatã construi – si un aer de perenitate. Energetic, se exprimã printr-un caracter constructiv, cu ajutorul sãu prezentînd abilitãti organizatorice, mergînd pînã acolo încît „construieste“ vietile celorlalti.

Ca si castorul, animalul sãu totem are o înclinatie nativã cãtre munca laborioasã si strãduinta persistentã, preocupîndu-se permanent de realizarea de modificãri si îmbunãtãtiri pentru împrejurimile sale si conditiile sale de muncã. Este rapid în a învãta, însã încet în a se hotãrî, creativ, însã înclinat sã fie preocupat mai mult de prosperitatea materialã decît de principiile ideale. Desi cãlduros si afectuos prin natura sa, existã si o înclinatie spre austeritate si caracter rãzbunãtor fatã de cei cu care isi încruciseazã drumurile în vreun fel, cu el. Castorii gãsesc o satisfactie deosebitã în detinerea de posesii ce aduc confortul si plãcerea, însã trebuie sã se pãzeascã împotriva excesului de auto-indulgentã si spirit posesiv. Natura sa de bazã este hãrnicia, avînd capacitatea de a se descurca în toate lucrurile, chiar în conditiile existentei unor limitãri stricte, si hotãrîrea de a-si consolida si asigura constructiile. O parte a scopului vietii este constituitã de recunoasterea diferentei între ceea ce este temporar si ceea ce este durabil.

Probleme de avut în atentie:

Cele mai rele traume emotionale au tendinta sã fie acele petrecute în anumite perioade ale vietii sale, în care înclinatia sa de a-si clãdi posesiuni prevaleazã asupra relatiilor personale intime, devenind posesiv. Adunînd învãtãturi din experientele trãite, îsi clãdeste si cultivã flexibilitatea, adaptabilitatea si compasiunea. Are nevoie sã dea celorlalti „spatiul“ pentru a fi ei însisi, la fel cum si el cere spatiului sã fie „el însusi“.

21 mai – 20 iunie CERBUL

Timpul înfloririi

Nativul este nãscut pe timpul ultimului ciclu al Primãverii, cînd copacii sînt plini de frunze si florile îsi poartã mîndre inflorescenta – o perioadã de expansiune a Naturii – si, prin natura lui, cautã stimularea si varietatea. Energetic, se exprimã prin schimbãri bruste – suflînd cînd fierbinte, cînd rece asupra lucrurilor, arãtînd vitalitatea abundentã în legãturã cu ceea ce prezintã interes imediat si letargie în alte privinte. Ca si animalul sãu totem, este sensibil – recunoaste mai rapid nevoile si sentimentele altora decît ar face-o chiar acestia – si este predispus cãtre stãri sufletesti schimbãtoare. Este plin de resurse, capabil sã obtinã cele mai bune rezultate din cele mai simple elemente aflate la dispozitie. Ca si cerbul, are un entuziasm nestãvilit fatã de lucrurile care-i atrag atentia, însã este usor de distras si mult prea înclinat sã sarã de la o atractie la alta. Adesea este distras de la îndeplinirea lucrurilor de care este capabil, de permanenta sa neliniste si lipsã de concentrare. Are un temperament cãlduros si o naturã afectuoasã, însã toanele sale pot submina chiar si cele mai apropiate relatii, doar dacã nu cumva învatã sã le trateze cum trebuie. Are un puternic simt al curiozitãtii si o puternicã dragoste pentru varietate, ceea ce îl aduce mereu în preajma a noi experiente. Desi de o versatilitate înfloritoare, o atmosferã caldã si de bunã dispozitie, precum si o companie cu o atitudine pozitivã, pot scoate ce e mai bun din el.

Principalul scop al vietii pentru el este sã învete valorile auto-disciplinei si consistentei. Multe din traumele prin care trece sînt semne cã nu a insistat destul sã adune fructele strãduintei sale, ori nu a învãtat cã succesele de duratã se obtin prin perseverentã.

Probleme de avut în atentie: Neîntelegerile pe care le are cu ceilalti indicã existenta unor proprii divergente lãuntrice. Trebuie sã învete sã coordoneze elementele ce, în aparentã, sînt contrarii, însã care, în realitate, sînt complementare.

21 iunie – 21 iulie CIOCÃNITOAREA

Timpul zilelor lungi

Luna nasterii sale marcheazã începutul sezonului Verii, moment în care promisiunile Primãverii încep sã-si arate roadele. Persoana nãscutã în aceastã perioadã este expresia unor calitãti cum ar fi cresterea, educarea si protectia, ce sînt evidente în Naturã, în aceastã perioadã a Solstitiului de Varã si a celor mai lungi zile ale anului.

Energetic, se exprimã prin canalizarea devotamentului. În vointa sa stã scris sã facã sacrificii pentru beneficiul celor apropiati, aspect care, în orice caz, se poate converti într-un martiriu auto-provocat. Ca si animalul sãu totem, Ciocãnitoarea obisnuieste sã se tinã scai de ceva – este reticent în a da drumul la ceea ce considerã cã „i se cuvine“ pe drept cuvînt, tendintã care se aplicã si în ceea ce priveste relatiile personale. Emotiv si sensibil, desi posesiv si vulnerabil, nativul Ciocãnitoare este cãlduros si simtitor cu cei apropiati lui, însã, adesea, este rece si distant cu strãinii.

Probleme de avut în atentie:

Sã învete sã pretuiascã momentul. Sã nu trãiascã înconjurat de regrete fatã de trecut sau de asteptãri legate de posibile lucruri în viitor, ci sã recunoascã faptul cã puterea de a face schimbãri stã întotdeauna în Clipa prezentã. Provocãrile ce-l asteaptã în periplul sãu pãmîntean trebuie sã-i abiliteze maturizarea, prin experienta apropierii. Mult stres si multã neliniste pot fi cauzate de încãpãtînarea de a se lega de ceea ce i-a servit scopurilor, ca si de confuzia fãcutã între atasamentul fatã de lucruri si iubire. Capacitatea de a acorda libertatea este adesea o probã de iubire adevãratã.

22 iulie – 21 august SOMON

Timpul desãvîrsirii

Data de nastere a nativului cade într-o perioadã în care, în emisfera Nordicã, Soarele este la apogeul puterii sale si întreaga Naturã îsi înfãtiseazã abundenta fructelor. Asadar, este un moment al deschiderii ai activitãtilor din abundentã.

Energetic se exprimã, deci, printr-o preocupare grijulie si o activitate pasionalã, ce-si prezintã ca roade relatii apropiate si un puternic sentiment de a fi dorit. Energia sa, entuziasmul si cãldura inimii sînt valori importante, însã are nevoie sã se asigure cã încrederea de sine nu se transformã într-o senzatie de a fi important, prin arogantã si atitudine intransigentã. O fi el bine echipat de la naturã pentru a prelua comanda la îndeplinirea sarcinilor si a face lucrurile sã functioneze – ceea ce este foarte bine – însã pot apãrea dificultãti atunci cînd vrea sã trãiascã vietile altora în locul lor. Are nevoie sã îsi imite animalul tottem, încercînd sã nu producã valuri care sã deranjeze pe ceilalti. Dezamãgirile de ori ce fel sau necazurile pot face optimismul sãu obisnuit sã se prãbuseascã în tristete si melancolie. Iubirea si iertarea sînt ingrediente esentiale pentru bunãstarea sa spirituala, deoarece el simte lucrurile atît de intens, încît este mai vulnerabil la trãiri emotionale negative, decît majoritatea oamenilor. Pe parcursul vietii trebuie sã învete mestesugul delicat al stãpînirii propriilor emotii.

Probleme de avut în atentie:

Frecvent este pus în fata unor situatii care îi pun la încercare rezistenta încãpãtînatã la schimbare si acceptare a celorlati, precum si nevoia de a deveni mai flexibil si mai adaptabil, prin dezvoltarea capacitãtii de a privi si spre necesitãtile emotionale ale semenilor sãi, nu numai ale sale proprii. Trebuie sa invete sã recunoascã faptul cã împlinirea nu vine, neapãrat, prin realizarea lucrurilor în mod fortat, ci, mai degrabã, prin abilitatea de a lãsa acestora libertatea sã se întîmple.

22 august – 21 septembrie URSUL BRUN

Timpul recoltei

Nativul din aceastã perioadã este nãscut într-un moment al ciclului anual cînd ceea ce a fost semãnat este gata acum sã fie recoltat. Astfel, se exprimã energetic printr-o strãduintã practicã de a recolta pe deplin potentialele sale calitãti lãuntrice. Ca si animalul lui totem, nativul Ursului Brun poate sta zdravãn înfipt pe picioarele din spate, în ceea ce priveste puterea lui de a se baza, în mare mãsurã, pe cei din jur. Încet din fire în a face schimbãri, el preferã familiarul fata de tot ceea ce poate fi nou si necunoscut. Este bun la reparat lucruri, fie ele obiecte ce necesitã reparatii, fie situatii ce cauzeazã functionãri defectuoase în viata celor din jur fatã de care manifestã afinitate. Avînd un ochi iscusit pentru detalii, are o mare plãcere în a demonta lucrurile si a le monta la loc, pentru a vedea o îmbunãtãtire în modul lor de functionare. Desi, în esentã este o persoanã practicã, are si o imaginatie vie, iar înclinatia sa cãtre fantezie îl poate conduce la concluzia gresitã cã lucrurile sînt altfel decît sînt. Are nevoie sã-si lase nevoile si aspiratiile sã fie stimulente pentru achizitii practice, mentinîndu-si picioarele ferm înfipte în pãmînt. Visurile devin realitãti fizice numai atunci cînd au o bazã solidã.

Probleme de avut în atentie:

Indiferent de ceea ce cautã, respectivul obiect trebuie sã fie neapãrat în locul în care se aflã si el. Trebuie sa invete sã cunoascã momentul în care trebuie sã emane energie pentru a produce o schimbare, precum si cînd trebuie sã accepte împrejurãrile ce nu pot fi schimbate.

22 septembrie – 22 octombrie CORBUL

Timpul frunzelor cãzãtoare

Aceasta este perioada cînd echinoctiul de toamnã semnaleazã o încetinire a ritmurilor naturii aflate în pregãtire pentru perioada de iarnã, în vederea momentului reînnoirii ce stã sã vinã. Expresia energeticã de bazã a persoanelor nãscute în aceastã perioadã, este aceea de consolidare si dezvoltare a resurselor interioare, în scopul de a face fatã provocãrilor venite din exterior. Ca si animalul lor totem, nativii din Corb necesitã compania altor semeni pentru a le furniza un sentiment de securitate si a lucra mai bine în relatii de parteneriat sau grup. Aceastã tendintã le asigurã o empatie pentru ceilalti si luarea în consideratie si a altor puncte de vedere decît cele proprii. Nativul are o naturã comodã; nu îi plac disputele, dezordinea, confuzia si emotiile negative, preferînd sã mentinã pacea aproape cu orice pret. Este un bun organizator si un eficient transmitãtor de mesaje, însã este reticent în momentele în care este zorit sã ia decizii pe care mai tîrziu le-ar putea regreta. Provocãrile nu ezitã sã aparã în viata sa, spre a-i testa capacitatea de a împãrtãsi si coopera cu semenii sãi, concomitent cu mentinerea unei puternice individualitãti si independente.

Probleme de avut în atentie:

Sã dobîndeascã forta interioarã care se naste din actiunile ferme realizate pe baza propriilor convingeri si sã capete întelepciunea ce rezultã din emiterea de judecãti de valoare sãnãtoase.

23 octombrie – 22 noiembrie SARPELE

Timpul înghetului

Persoana nãscutã în acest moment are o afinitate atît fatã de aspectele vizibile, cît si invizibile ale vietii. Nativul dã dovadã de o curiozitate cercetãtoare, avînd permanent intentia de a dezvãlui ceea ce nu întotdeauna este la vedere. Ca si sarpele, animalul sãu totem, care este capabil sã nãpîrleascã, schimbîndu-si pielea si reînnoindu-se el însusi, si nativul are la rîndul sãu capacitatea de a se elibera singur din strînsoarea fostelor relatii afective, lãsînd trecutul în spate si fãcînd schimbãri dramatice în viata sa, cu mai mare rapiditate decît majoritatea oamenilor. Ideile abundã în el, desi acestea îi pot cauza frustrãri, în situatia în care schimbãrile dorite nu pot fi fãcute imediat sau momentul ales este nepotrivit. Este adaptabil la noi situatii si dã dovadã de putere si stãruintã, ceea ce îl face sã ajungã la rezultate strãlucite chiar în situatii sau circumstante adverse. Ca si sarpele, se poate cãtãra pe înãltimile euforiei sau poate cãdea în picaj în profunzimile deznãdejdii.

Probleme de avut în atentie:

Nerãbdarea sa îi produce durere si disconfort, însã aceste traume îl învatã necesitatea unei sincronizãri mai bune a actiunilor sale. Confruntarea în egalã mãsurã cu sarcini formidabile si teste dificile face parte din procesul regenerativ inerent naturii sale, cel care îi poate da posibilitatea sã transforme „ceea ce a fost“ în „ceea ce poate acum sã fie“. Astfel de provocãri îl împing dincolo de propriile limitãri auto-impuse.

23 noiembrie – 21 decembrie BUFNITA

Timpul noptilor lungi

În emisfera Nordicã, aceasta este perioada din ciclul anual în care aerul este rãcoros si limpede, iar cei nãscuti acum au o viziune clarã a necesitãtilor si a destinatiei lor stabilite. Ca si bufnita, animalul sãu totem, nativul acestei perioade are un ochi extrem de ager în privinta detaliilor si o naturã iscoditoare. Evadeazã din situatiile plicticoase în care se aflã uneori, preferînd propria sa companie, în care sã reflecteze si sã analizeze. Este plin de resurse, se bazeazã pe fortele proprii si are capacitatea sã se adapteze la noi medii sau la schimbãri bruste de situatie, fãrã o prea mare dificultate. Impulsionat de un puternic motor interior, este motivat sã sesizeze imediat ocaziile profitabile ivite si sã accepte noi provocãri. Are nevoie de cãldura unei relatii apropiate si tinde sã rãmînã credincios celor care îl ajutã sau în sprijinã. Nu-i place sã fie privat de libertate în nici un fel si reactioneazã excelent atunci cînd lasã aceastã libertate sã-i exprime pe deplin felul de-a fi.

Probleme de avut în atentie:

Sã învete sã-si dozeze potentialul, pentru a nu-si risipi energia în prea multe directii deodatã. Sã reuseascã sã aibã o privire introspectivã, pentru a putea percepe astfel dincolo de ceea ce este evident, vizibil, precum si o inimã cãlduroasã, pentru a putea gãsi în el compasiunea fatã de semenii din jurul sãu, care se împleticesc în întuneric.

22 decembrie – 19 ianuarie GÎSCA

Timpul reînnoirii

Data nasterii nativului survine în cea mai aridã perioadã a anului, precum si la începutul procesului de creare a unei noi forme care, desi adormitã pentru moment, este pe cale sã fie pusã rapid în miscare. Ca si Gîsca, animalul sãu totem, este înzestrat cu o puternicã vointã de a explora teritorii necunoscute. Cînd aceasta este coroboratã cu puritatea intentiei, tot ceea ce pare imposibil devine lesne de obtinut, cîtã vreme nu sînt pierdute din vedere obiectivele avute. Preferã sã rãmînã în continuã miscare si sã îndeplineascã sarcini, deci, îsi abordeazã misiunile cu entuziasm. Însusirea sa înnãscutã de a fi un perfectionist îi permite sã desfãsoare chiar si activitãti mãrunte, obisnuite, extraordinar de bine. Dacã se gãseste în compania unor persoane cu standarde mai scãzute decît ale sale sau la care sînt dominante aspecte minore, este usor de provocat. Prudent prin natura sa, are un fin simt al valorii, însã idealismul sãu îl poate face sã fie un neînteles.

Provocarea majorã în viatã este pentru el sã învete cum sã ducã lucrurile la bun sfîrsit si, astfel, sã aibã acces la cunoastere, ce poate apare numai în urma finalizãrii actiunilor începute.

Probleme de avut în atentie:

Acestea sînt derivate din eforturile sale de a aranja si conserva, deoarece obiectivul acestora este de a-l învãta a se baza pe el însusi si a fi auto-suficient, în scopul de a-si determina propria identitate.

20 ianuarie –18 februarie VIDRA

Timpul purificãrii

Aceastã perioadã de mijloc din anotimpul Iernii este un moment în care Pãmîntul este purificat, în vederea pregãtirii sale pentru noul ciclu de viaþã. Persoanele nãscute în aceastã lunã sînt conservatoare si vizionare.Ca si Vidra, animalul sãu totem, exceleazã în ordine si are mare nevoie de curãtenie, atît acasã, cît si în mediul de lucru. Are o minte tot timpul ocupatã si îi face plãcere sã se implice în activitãti cu oamenii, desi este înclinat sã preia prea multe sarcini deodatã. Este un reformator în sensul constructiv al ideii, însã fuge de prea multe legi si regulamente, pe care le considerã inhibitive. Este înzestrat din punct de vedere al originalitãtii si poate fi destul de inventiv, desi ideile sale sînt uneori prea putin practice.

Probleme de avut în atentie:

Are nevoie sã gãseascã curajul de a actiona mai mult pe baza „impulsurilor“ interioare, a vocii sufletului, decît în conformitate cu asteptãrile celorlalti. Trebuie sa invete sã transforme viziunile în realitãti practice, prin strãduintã si, uneori, chiar în pofida adversitãtii semenilor.

19 februarie – 20 martie LUPUL

Timpul vînturilor urlãtoare

Nativul este nãscut într-o perioadã „intermediarã“ a ciclului anual si într-un moment de rapide schimbãri, ce anticipeazã robustetea noii vieti ce este pe cale sã se iveascã în Naturã. Ca si Lupul, animalul sãu totem, este extrem de sensibil si intuitiv, capabil sã discearnã între atitudinile si intentiile celorlalti, indiferent cît de bine ascunse ar fi acestea. Sensibilitatea si compasiunea de care dã dovadã îl fac sã fie uneori credul si vulnerabil, pasibil de a suferi furtuni emotionale, dacã îsi lasã sentimentele sã-l influenteze. Are o adevãratã dragoste pentru tot ceea ce bucurã ochiul si urechea, adorînd strãdaniile creative. Este bine sã petreacã mult timp concentrîndu-se asupra gasirii de modalitãti de auto-exprimare care sã-i poatã oferi mijloacele de recuperare necesare dupã realizarea eforturilor rezultate din îndeplinirea sarcinilor ce îi sînt adesea încredintate – cãci reîmprospãtarea si reînnoirea fortelor sale îsi au, în ceea ce-l priveste, o sorginte lãuntricã.

Probleme de avut în atentie:

Sã învete sã devinã mai discriminativ în abordarea sarcinilor ce i se dau fãrã încetare. Încercãrile la care-l supune viata au scopul de a-l face în stare sã se elibereze din mrejele limitãrilor si restrictiilor existente, pentru a-si extinde orizonturile.

In loc de concluzii:

Desi nativii aceleiasi luni, chiar nãscuti în aceeasi zi, prezintã calitãti esentiale similare, trebuie sã subliniez faptul cã fiecare individ este unic. Prin aceasta abordare a Shamanismului ne sint puse la dispozitie numai indicatii care ne vor ajuta sã ne întelegem natura propriilor modele de energie si a potentialelor calitãti.

Însã, si mai important, el indicã nevoia fiecãruia dintre noi de a cãuta în interiorul nostru mai degrabã decît în afarã, explicatii pentru modul în care sîntem.

articol preluat integral de pe blogul: Drumuri catre tine